Vågspel

Rostfritt, syrafast stål, höjd 2,0 m.
Hallstavik 1971.
Räcket ”Havsbandet” och skulpturen ”Vågspel” utanför Kristinagården i Hallstavik:

”Enligt konstnären själv är Vågspel en rytmisk formgestaltning, där linjer och rörelser samspelar. Idén är hämtad från hav och vatten, där vågornas svall har sin mnjukhet och tyngd i sitt evigt lagbundna spel. Skulpturen är utförd i rostfritt, syrafast stål, och ytbehandlingen är mottaglig för ljus och dager från omgivningarna. Vågspel har sin plats på en sockel i planteringen snett framför huvudingången.
Havsbandet är ett skulpturalt räcke i smidesjärn, som har inspirerats av vågornas och bränningars rytmiska rörelser. Roslagen är platsen för upplevelsen och och även platsen för konstverkets placering, säger Leo Janis. Linjespelet i kompositionen vill ständigt påminna om havets och vattenytans rörelser genom tidevarvet. Havsbandets släktskap med skulpturen Vågspel utgår en helhet i ett tema över havet vid Roslagens kust.”
/Erik Andersson