Vågen”Vi frågade Leo Janis hur vi skulle tolka hans skulptur Vågen och vad han därmed menade med den.
- Idén till skulpturen är baserad på vågornas mäktiga svall, på den kraft som vattenrörelsen åstadkommer och rörelsens förändring, sade Leo Janis. Så förändras också människornas livsvillkor i samhället, då tiden bär med sig möjligheter som leder till en ljusare framtid.
- Senare års skeenden har medfört en betydande förändring av Oxelösund. Järnverkets expansion, hamnens utbyggnad och en radikal förändring av stadskärnan vid sidan av kommunens kraftiga tillväxt efter en tidsenlig stadsplanering, har genomgripande förändrat ortens karaktär. Oxelösund har ökat betydligt i större sammanhang. Skulpturen vill ge fantasin spelrum och med sin plöjande verkan och kompositionella harmoni ge åskådaren en vision av kommunens utveckling. Det finns idag behov av en påtaglig markering av denna epok i Oxelösunds historia, slutar Leo Janis.”
/Folket 8 maj 1974


”Med rörelse följer förändring
I kväll invigt på Järntorget i Oxelösund fontänskulpturen Vågen, utförd av konstnären LJB, Uppsala. Skulpturen, som är 3,3 m hög och har en största längd av 4,5 m, är utförd i rostfritt stål. Den väger inte mindre än 2,5 ton.”
”Om motivet säger LJB:
-Idén till skulpturen Vågen är baserad på vågornas mäktighet och svall, på den kraft som vattnet kan åstadkomma då det befinner sig i rörelse.
-Med rörelse följer förändring. Så förändras också samhället då tiden bär med sig nya möjligheter som leder till en ljusare framtid.
- Skulpturen Vågen med sin plöjande verkan och sin kompositionella harmoni vill ge fantasin spelrum och symboliskt skapa en vision av framåtskridande.”
 /Esse Jansson Norrtelje tidning 29 maj 1975